Thursday 12 October 2023

:::Seks måneder i jomfruhulen -

gå lodret op ad klippevæggen

efter årets første terne æg

fortæl ingen at de har fældet

vores træ

og bygget en hvid kano

til at føre vores fælles drøm bort

på nattens mange bølger

- sneblind som et nyfødt barn.


  

No comments: