Thursday 12 October 2023

:::Jeg digter en krop

i glimt og sekunder

en fremtidig væren

befriet for nu

for nu er den smerte

jeg ikke kan bære

i kroppen og digtet

jeg er.

  

No comments: