Monday 16 October 2023

:::Det er bedre at beholde

sennepskornet i krukken

end at kaste det i syresøen.


  

No comments: