Sunday 15 October 2023

:::Der venter en jomfru

for enden af hver grav

måske venter hun blot på

at begrave dig levende

i bundløst begær.

  

No comments: