Saturday 15 January 2022

Verdensregering vs Verdensregering

 


Med gradvise ændringer kommer udvalgte eksperter og medier snart 360 grader rundt i meningsskalaen. De samme myndigheder, de samme eksperter og de samme medier har indenfor relativt kort tid indtaget fuldstændigt modsatrettede synspunkter og påstande. Dette har kun kunnet lade sig gøre sat over for en befolkning, der hvad kvantitet angår er hypnotiserede eller forheksede af den først indplantede frygt og hvad der af er fulgt.

Nu bliver der givet grønt lys for at medierne kan skrive kritisk om håndlangerne (regeringsledere o.l.). Grunden til at noget sådant ikke længere møder den massive censur som tilforn - er fordi, de aggressioner, der vil opstå i verdensbefolkningen, når det dæmrer, at der er noget, der ikke stemmer, at de er blevet snydt og bedraget, de skal have et fixpunkt. De der står bag hele iscenesættelsen ofrer nu deres lakajer; de er nu mere nyttige som lynafledere for folkets frustrationer.

Det må være fordi, det, der var målet med plandemien - udover magt og penge - er fuldbragt. Nemlig indstiftelsen af et digitalt pas. Det er nu udbyggelsen af dette pas, der vil være fokuspunktet. Og det er nærliggende at se det netop lancerede MitID skal ses som et led i den sammenhæng. Sammenkøringen af sundhedsoplysninger med alle andre oplysninger vil give myndigheder den fulde magt til at styre og opdrage det enkelte individ til hvad som helst.

Martinus har fortalt, at en sådan registrering er en del af den guddommelige plan under en kommende verdensregering. Men en sådan registrering vil kunne bruges til stor lidelse for menneskeheden, hvis ikke en sådan verdensregering er i besiddelse af den fornødne moral.

En sådan moralsk forankret verdensregering er på nuværende tidspunkt ingen kendsgerning; så ind til det indtræffer, er der grund til at være meget vågen i forhold til, hvad samkøring af oplysninger og registreringer bliver brugt til.
 

No comments: