Monday 3 January 2022

Den Skjulte Magt

 


Det er tvingende nødvendigt for de, der vil slavegøre menneskeheden, at deres planer annonceres forud for deres udførelse. Ethvert teaterstykke har en generalprøve, en af disse løb af stablen efteråret 2019. Det er den ene side af annonceringen: den hypnotiske effekt. Den anden side handler om en indgroet forestilling om, at man er fritaget for karma, når den, som en handling udføres overfor, på forhånd er blevet bekendt med, at handlingen vil ske og frivilligt ledes til at godtage handlingen - uden at have protesteret. Det som man ledes til at tro, bare er smilehuller - vil skæbnesvangert vise sig at være tunneller direkte ind til Anti-Christ.
 

No comments: