Wednesday 5 January 2022

At gøre sig dum

 


Hvis ikke man med jævne mellemrum kan gøre sig dum på en helt nyttesløs måde, så afsnører man sjælen fra at have et for sjælen naturligt åndedræt.

NB : at gøre sig dum på en helt nyttesløs måde - er IKKE det samme som at gøre dumme ting. Man skal i det hele taget ikke gøre nogen som helst handling for at gøre sig dum på en helt nyttesløs måde. I det, det at være dum på en helt nyttesløs måde, er en tilstand af tankeløshed, der ikke handler om at handle tankeløst, men blot at være uden anden fordring.
 

1 comment:

Robert Henningsson said...

Havde udtrykket 'dum som en dør' ikke allerede været brugt i en helt anden betydning, end den jeg sigter til i det ovenstående, så havde jeg gerne brugt den. Vi kan i stedet udskifte ordet 'dør' og sige: 'Dum som et birketræ'.

Når jeg altså vælger at bruge ordet 'dum', så er der to grunde til det. Den ene er for at undgå at bruge det meget højtidelige ord 'visdomsfuld'. Den anden skylder jeg forfatteren Per Højholt, der mere end een gang har brugt vendingen 'at blive dum' eller 'gøre sig dum' - om den situation, hvor han helt alene sætter sig ud og bliver eet med den omgivende hørbylundske natur.

Jeg blev bare så glad, hver gang han udtalte det, så det er lige som gået ind og har sat sig.


...