Saturday 8 January 2022

Per Daniel Shapiro skriver i Nya Dagbladet:

 Artiklen på svensk - efterfulgt af en dansk oversættelse til slut.

"Det måste vara något ganska unikt att en bok som i flera veckor toppat bästsäljarlistor över hela världen – även på Amazon – knappt går att finna några spår av i de stora medierna. Inga nyheter, inga recensioner, ingenting.

Det handlar om The Real Anthony Fauci, skriven av Robert Kennedy Jr. Ett chockerande porträtt av USA:s ledande smittskyddsläkare, som under pandemin har fått hjältestatus i media och som flera stora tidningar vördnadsfullt kallar ”America´s Doctor”.

Anthony Fauci ska under aids-epidemin på 1980-talet ha saboterat effektiva, icke-patenterade behandlingar som kunde räddat många människoliv, och han ska ha gjort likaledes nu under coronapandemin – stoppat effektiva behandlingar för covid-19 samtidigt som han personligen kommer att tjäna pengar på försäljningen av Modernas covidvaccin.

Dessutom har Fauci för Pentagons räkning varit djupt insyltad i att skapa extremt farliga virusvarianter genom skattefinansierad gain-of-function-forskning vid kinesiska laboratorier.

Boken väcker frågan om det inte är i ett av dessa labb som SARS-CoV-2 har modifierats fram.

Extremt grymma djurförsök och riskabla läkemedelsprövningar på barn i tredje världen ska också finnas på Faucis meritförteckning.

Kennedy Jr bestrider att Faucis karriärmässiga framgångar skulle komma sig av att han levererat goda resultat i sitt arbete. Som mångårig chef för Nationella institutet för allergier och infektionssjukdomar ska Fauci ha misslyckats katastrofalt med det huvudsakliga uppdraget – att förstå orsakerna bakom den epidemiska ökningen av allergier och kroniska sjukdomar, samt att finna behandlingar.

Faucis framgångar beror enligt boken på att han varit en skicklig byråkrat åt den djupa staten, att han har korrumperat myndigheter och forskning på ett sätt som möjliggjort för Big Pharma att plundra den medicinska skattekistan.

Boken kartlägger den monstruösa korruption som kommit att genomsyra staten, medicinen, akademin, och framför allt medierna. Kennedy Jr ritar upp det komplexa nätverket av kopplingar mellan Bill Gates, Big Pharma och många av pandemins mest inflytelserika spelare – de som orkestrerat propagandan bakom injektioner, masker och nedstängningar och som sedan har håvat in fantasisummor.

Det är inte bara i USA boken är sprängstoff. Sverige och övriga länder har också sett denna typ av korruption öka under de senaste decennierna. På engelska finns en specifik term, regulatory capture, som innebär att de myndigheter som är satta att utöva tillsyn över specifika industrigrenar blir ”kapade” och i stället börjar fungera som samarbetspartner åt dessa industrier. Denna korruption blir sällan föremål för undersökande journalistik. När såg du senast en ordentlig granskning av Läkemedelsverket i mainstream-media?

Vaccinerna mot covid-19 har renderat rekordmånga biverkningsanmälningar och antalet dödsfall med misstänkt koppling till vaccinerna (i skrivande stund cirka 350) har väckt oro. I höstas hade SVT ett inslag med det betryggande budskapet att ”enligt Läkemedelsverkets granskning” har endast 2-3 dödsfall av alla som rapporterats in, någon koppling till vaccinerna.

Men när jag försökte ta reda på vad denna ”granskning” bestått av, kunde Läkemedelsverket inte presentera någon som helst dokumentation eller annat underlag för sin bedömning överhuvudtaget. https://folketsradio.se/konsten-att-missa-dodliga.../

Åtminstone jag kan inte värja mig från intrycket att Läkemedelsverket i detta fall mest fungerat som en PR-byrå åt vaccinjättarna. Det har uppkommit ett problem vi måste hantera – tusentals allvarliga misstänkta biverkningar och massor av dödsfall har rapporterats in – nu gäller det att kommunicera ett lugnande budskap till allmänheten!

Men åter till Anthony Fauci. Hur kommer det sig då att en så pass viktig och bästsäljande bok förbigås med total tystnad i media? Man skulle tycka att sådana allvarliga korruptionsanklagelser mot presidentens medicinske rådgivare och pandemins primära aktörer är något alla seriösa dagstidningar borde förhålla sig till. Ville de ta Fauci i försvar kunde de ju skriva en kritisk recension, och attackera boken för brister och sakfel.

Boken kan dock vara jobbig att bemöta – den består av 450 sidor faktaspäckad journalistik och en hel encyklopedi av tillhörande fotnoter. Och gissningsvis har avslöjandena så mycket bäring på det som sker nu under pandemin, att man överhuvudtaget inte vill riskera någon offentlig debatt.

Ifall det skulle leda till att Fauci tvingades bort, kanske rentav hamnade i fängelse, vilka dominobrickor skulle det inte kunna sätta i rörelse?

Därför tiger man och hoppas att människor snart ska få annat i tankarna.

Är det förvånande? På ett sätt inte. I alla fall inte när det gäller de stora, kommersiella medierna som via ägarstrukturen är kopplade till samma mäktiga spelare som boken handlar om. Som någon sa, att tro att man ska få veta sanningen om vad som sker i världen genom de storbolagsägda medierna är ungefär som att tro att man skulle få läsa om de vidriga arbetsförhållandena på en bangladeshisk sweatshop i H&M:s personaltidning.

För några år sedan gjorde Riksrevisionen en omfattande granskning av Läkemedelsverket. Man identifierade flera allvarliga problemområden, där myndigheten inte klarat av att upprätthålla den nödvändiga rågången till läkemedelsindustrin. Som en händelse, ungefär samtidigt som rapporten offentliggjordes publicerade DN "ett scoop” som pekade ut missförhållanden på Riksrevisionen, och lyckades därmed ta bort allt fokus från Riksrevisionens granskning av Läkemedelsverket.

Det sorgliga är att även public service har ignorerat den högaktuella boken. Strax före nyår hade Sveriges Radio faktiskt en exklusiv intervju med Anthony Fauci, men inte en endaste fråga handlade om avslöjandena i boken. På SR:s hemsida ger rubriken närmast intrycket av ett hyllningsporträtt. "Jag var tvungen att säga emot president Trump för folkhälsans skull”.

https://sverigesradio.se/.../dr-anthony-fauci-jag-var...

Att medier med ägarkopplingar till de stora läkemedelsbolagen försöker tiga ihjäl korruptionsanklagelserna mot Fauci och nätverket där han ingår är begripligt, men att public service gör detsamma är väldigt problematiskt.

Som jag har uppmärksammat i flera program har public service det senaste året gjort många reportage och inslag som varnar för den växande tron på konspirationsteorier. Man har

intervjuat forskare och experter och diskuterat vad det kan bero på att alltfler tycks misstro auktoriteter och officiella narrativ.

https://folketsradio.se/smutskastning-av-oliktankare/

För att förstå vad det beror på behöver man egentligen inte gå längre än till den avgrundsdjupa korruptionen i The

Real Anthony Fauci och till den skamliga mediala tystnaden. Alltfler människor inser att korruptionen på många håll har nått så djupt att den har åsidosatt de kontrollmekanismer vi tidigare förlitat oss på. Myndigheternas tillsyn har blivit tandlös och mainstream-journalistiken låtsas inte om att problemen existerar.

https://nyadagbladet.se/.../the-real-anthony-fauci.../    "

--------------------------------------------------------------------------------

"Det må være noget ganske unikt, at en bog, der i flere uger toppede bestsellerlister verden over - selv på Amazon - næppe kan findes i de store medier. Ingen nyheder, ingen anmeldelser, ingenting.

Den handler om The Real Anthony Fauci, skrevet af Robert Kennedy Jr. Et chokerende portræt af USA's førende læge til smitsomme sygdomme, der under pandemien har fået helte status i medierne, og som flere store aviser ærbødigt kalder "Amerikas Læge".

Anthony Fauci saboterede angiveligt effektive, ikke-patenterede behandlinger, der kunne have reddet mange liv under aids-epidemien i 1980'erne, og han skulle have gjort det samme nu under corona-pandemien - stoppet effektive behandlinger for covid-digt at han personligt vil tjene penge på salget af Modernas covid vacciner.

Fauci på vegne af Pentagon har også været dybt involveret i at skabe ekstremt farlige virusvarianter gennem skattefinansieret gain-of-function forskning i kinesiske laboratorier.

Bogen rejser spørgsmålet om det ikke er i et af disse laboratorier at SARS-CoV-2 er blevet modificeret.

Ekstremt grusomme dyreforsøg og risikable narkotest på børn fra den tredje verden bør også være på Fauci's meritliste.

Kennedy Jr bestrider, at Fauci's karrieresucces ville komme fra hans levering af gode resultater i hans arbejde. Som langtidsleder af det national institute for allergi & infektionssygdomme burde Fauci have fejlet katastrofalt i sin hovedmission - at forstå årsagerne til epidemiens stigning i allergi og kroniske sygdomme, og det finder  treatments.

Ifølge bogen stammer Fauci's succes fra at være en dygtig bureaukrat for den dybe stat, korrumperende myndigheder og forskning på en måde, der gjorde det muligt for Big Pharma at plyndre den medicinske statskasse.

Bogen kortlægger den uhyrlige korruption, der er kommet til at gennemsyre staten, medicinen, akademiet og frem for alt medierne. Kennedy Jr tegner det komplekse netværk af forbindelser mellem Bill Gates, Big Pharma og mange af pandemiens mest indflydelsesrige spillere – dem, der orkestrerede propagandaen bag injektioner, masker og nedlukninger, og som derefter er hoppet ind i en fantasy verden.

Det er ikke kun i USA bogen er eksplosiv. Sverige og andre lande har også set denne type korruption stige i de seneste årtier. På engelsk er der et specifikt begreb, regulatory capture, som betyder, at de myndigheder, der er sat til at udøve tilsyn med specifikke brancher, "indfanges" og i stedet begynder at fungere som partnere i disse brancher. Denne korruption er sjældent genstand for undersøgende journalistik. Hvornår har du sidst set en ordentlig undersøgelse af svensk MPA i mainstream medierne?

Vaccinerne mod covid-19 har givet rekordrapporter om bivirkning, og antallet af dødsfald, der mistænkes for at være forbundet med vaccinerne (i skrivende stund omkring 350) har vakt bekymring. SVT havde sidste efterår et indslag med den betryggende melding om, at "ifølge FDA's anmeldelse" kun 2-3 dødsfald af alle rapporterede, ikke har nogen forbindelse til vaccinerne.

Men da jeg prøvede at finde ud af, hvad denne "anmeldelse" bestod af, kunne svensk MPA ikke fremlægge dokumentation eller andet grundlag for sin vurdering overhovedet. Nytårsaften på https://folketsradio.se/konsten-att-missa-dodliga.../

Jeg kan i hvert fald ikke afholde mig fra indtrykket af, at svensk MPA i dette tilfælde mest har fungeret som PR-bureau for vaccinegiganterne. Der har været et problem, vi skal håndtere - tusindvis af alvorlige formodede bivirkninger og masser af rapporterede dødsfald - nu er det tid til at kommunikere et betryggende budskab til offentligheden!

Men tilbage til Anthony Fauci. Hvordan kan det så være, at en så vigtig og mest solgte bog overses med total tavshed i medierne? Man skulle tro, at sådanne alvorlige korruptionspåstande mod præsidentens medicinske rådgivere og primære spillere af pandemien er noget, alle alvorlige aviser bør forholde sig til. Hvis de ville tage Fauci i forsvar, kunne de skrive en kritisk anmeldelse, og angribe bogen for mangler og faktuelle fejl.

Bogen kan dog være svær at have med at gøre - den består af 450 siders faktapakket journalistik og et helt opslagsværk af tilhørende fodnoter. Og gætter på, at afsløringerne har så meget at bære over med, hvad der sker nu under pandemien, at man slet ikke vil risikere nogen offentlig debat.

Hvis det førte til, at Fauci blev stillet for en rigsret, måske endda fængslet, hvilke dominobrikker kunne det så ikke sætte i bevægelse?

Derfor tiger du og håber at folk snart har noget andet i tankerne.

Er det nogen overraskelse? På en måde ikke. I hvert fald ikke i tilfældet med de store, kommercielle medier, der via ejerstrukturen er forbundet med de samme magtfulde spillere, som bogen handler om. Som nogen sagde, at tro, at man kommer til at kende sandheden om, hvad der foregår i verden gennem virksomhedernes medier, er meget som at tro, at du ville få læst om de modbydelige arbejdsforhold i en Bangladeshi sweatshop i H&M's personale news paper.

Rigsrevisionskontoret foretog for et par år siden en omfattende gennemgang af svensk MPA. Der blev identificeret flere alvorlige problemområder, hvor myndigheden ikke har opretholdt den nødvendige adgang til medicinalindustrien. Som en begivenhed, omkring samme tid som rapporten blev offentliggjort, offentliggjorde DN "et scoop", der påpegede uregelmæssigheder i Revisionskontoret, og dermed formåede at fjerne al fokus fra Revisionskontorets gennemgang af svenske MPA

Det triste er, at selv public service har ignoreret den yderst relevante bog. Lige før nytår havde Sveriges Radio faktisk et eksklusivt interview med Anthony Fauci, men ikke et eneste spørgsmål handlede om afsløringerne i bogen. På SR's hjemmeside giver overskriften tættest indtryk af et hyldestportræt. "Jeg var nødt til at modsætte mig præsident Trump af hensyn til folkesundheden. "

https://sverigesradio.se/.../dr-anthony-fauci-jag-var...

At medier med proprietære bånd til big pharma forsøger at lukke munden på korruptionspåstandene mod Fauci og det netværk, han tilhører, er forståeligt, men public service at gøre det samme er meget problematisk.

Som jeg har bemærket i flere programmer, har public service det sidste år lavet mange rapporter og indslag, der advarer om den voksende tro på konspirationsteorier. Hav en god dag.

interviewede forskere og eksperter og diskuterede, hvad der kunne være årsagen til stigende mistillid til myndigheder og officielle narrativer.

https://folketsradio.se/smutskastning-av-oliktankare/

For at forstå, hvad dette er, behøver du egentlig ikke gå længere end til afgrundskorruptionen i 

Den rigtige Anthony Fauci og til den skamfulde medie tavshed. Flere og flere mennesker indser, at korruptionen på mange måder er nået så dybt, at den har overskygget de kontrolmekanismer, vi tidligere var afhængige af. Regeringens opsyn er blevet tandløs, og mainstream journalistik lader ikke som om problemerne eksisterer.

https://nyadagbladet.se/.../the-real-anthony-fauci.../ "

 

 

No comments: