Saturday 8 January 2022

Martinus skriver i bogen Menneskeheden og Verdensbilledet:

 


"16. KAPITEL

Valget mellem åndsfrihed, kultur og fred eller retsløshed, åndeligt og fysisk slaveri

Vil livets tale her ikke være at udtrykke således: »Kære jordiske menneske! Vågn op og se dig omkring. Din igennem mange liv tilegnede intelligensevne og på anden måde erhvervede udviklingsstandarder i fare. Diktaturet eller »antikrist« er ude efter dig. En dag kan valget også for dig udelukkende være koncentrationslejr eller stikkerembede, intellektuel passivitet eller tortur, tyranni imod din næste eller døden for dig selv. Tiden er kommet, da dommedagens store bud således lyder til menneskene. Dit valg vil ikke længere blive udskudt til ind i fremtiden. Dommedagen er over verden. Afgørelsen tvinges nu gennemført. Men du kan altså selv bestemme, om du vil gå over til dommedagens »venstre side« og være med i »bukkene«s skæbne: dødens, grådens og lidelsernes domæne, eller du vil overgå til dommedagens »højre side« og være med i »fårene«s skæbne: humanitetens, intellektualitetens eller kulturens »nye himmel og jord«, opfyldelsen af juleevangeliets budskab: fred på jorden.«"  


 

No comments: