Sunday 2 January 2022

Genterapi, status:

 


En følgeslutning af at beskyttelsen ved disse genterapier aftager drastisk allerede efter de første 30 dage efter indgivelse, kan naturligvis være at så må man injicere hver fjortende dag. Men der vil forud ingen garanti være givet for, hvilken effekt, det være sig positiv eller negativ, dette måtte indebære for det enkelte menneskes immunsystem.

Men en anden og mere logisk følgeslutning ville være, at indse, at genterapierne ikke har indfriet de forventninger, man havde til dem og havde lovet om dem. Og at de derfor er nyttesløse set i lyset af, at de efter 150 dage endda har en negativ grad af beskyttelse. Og naturlig immunitet derfor må være det, der er det mest logiske at sigte imod. 

1 comment:

Anonymous said...

Det er bare ikke alle der kan tåle at blive ramt af corona
Små vaccinedoser gør at man bedre kan tåle at møde virus

Det kaldes hybrid immunitet.