Monday 24 January 2022

MMatematik er musikkens skelet

Musik er matematikkens krop.
 


 

No comments: