Saturday 15 January 2022

Ingen er enige før alle er enige, kvækere vs kommunister:

 

 

Forskellen i kvækernes tilgang til den indstilling i forhold til kommunisterne, tænker jeg - er, at kvækerne har et centrum for den indstilling, nemlig Gud og Jesus Kristus. For dem er det en levenede realitet.

For kommunisterne er der jo intet væsenscentrum for den indstilling, end selve ideen og de ledere der til enhver tid stiller sig i spidsen for den idé. Ledernes moralske habitus og selve ideens bæredygtighed bliver således afgørende for, hvad det indebærer, at enighed skal forstås helt bogstavligt.

Der er således ingen levende ånd til at fylde den tomme skabelon. Kun en Tidsånd. En strømning. Som ganske vist godt kan være drevet af begejstring. Men jo en total hensynsløs begejstring.

Jeg tænker, at i et kvækersamfund kan en sådan enighed meget bedre opnåes, da alle er viljes-, følelses- og tankemæssigt vendt mod Moselovene og Kristi næstekærligheds bud.

I et kommunistisk samfund vil den totale enighed ofte i praksis betyde en ofring og knæktelse af den enkelte eller de enkelte grupper, som ytrer den mindste kritik; fordi der ikke er forudgivet barmhjertighed, næstekærlighed og spiritualitet som et axiom eller grundlæggende dogme.

Man kan så indvende, især hvis man ingen forståelse har for spiritualitet, at kvækerne lige så vel er båret af en ide, som hviler på nogens moralske habitus.

Og man kunne indvende at Marx' sætning Religion er opium for folket - jo også gælder, der hvor man hylder den store leder - lige meget hvor meget denne så har fået det til at se ud som om 'det er vi alle enige om', når en folkefjende skal i arbejdslejr, henrettes, erklæres sindssyg eller blot 'forsvinde'.

No comments: