Sunday 2 January 2022

:::

 


De går i cis-mol ud af tangenten 

og tangenten går i cis-mol gennem dem 

de vil møde de andre baglæns

søsygt gennem et nulpunkt

hele tunnelen vil de bønfalde

vende vrangen ud på sig selv

søgsygt gennem et nulpunkt

møde de andre baglæns

i en blød bues langmodige skridt 

og tunnelen vil bønfalde den tyste sne

før de mange øjne kommer

at blive i sin yderste kreds

hvor lyset stråler

som havde de roteret en omgang

om alfabetets niende tegn.


 


No comments: