Friday 17 December 2021

:::

 

"Men en Kultur, der kun kan opretholdes i Kraft af Væsenernes Frygt for Straf, er kun en Dressur, hvor Væsenerne er nedsænkede paa Dyrets Stadium, og deres saakaldte suveræne Nation eller Stat derved kun er at ligne ved et Menageri eller en Cirkus, hvor Væsenerne kun ejer en indbildt Frihed, opretholdt i Kraft af en autoriseret Propaganda, der ligger langt borte fra den virkelige Sandhed."

          Martinus, Livets Bog stk 1812.  

No comments: