Friday 17 December 2021

Kommentar fra Peter Poulsen til JydskeVestkysten:

 

"Den totalitære pest hærger atter Europa og en stor del af verden. De samme krav om ensretning, autoritetstro og slagord om at (folke)fællesskabet står over individet lyder atter omend sprogdragten ind i mellem er tilpasset nutidens forhold.

Det er meget muligt at JydskeVestkysten ligesom den øvrige mainstrem presse er antidemokratisk indstillet og her er der til gengæld tydelig forskel på 1930erne og nutiden. Dengang var holdninger som DNSAPs, Bondepartiets og andre yderligtgående grupper i klart mindretal, selvom enkelte af deres kritikpunkter mod demokratiet var udbredte. I dag er forholdet vendt på hovedet og kun et mikroskopisk mindretal af politikere synes reelt at være demokratisk indstillet, selvom ideen om demokratiet som den ideelle statsform fortsat, og paradoksalt nok, nyder vid udbredelse.

Spørgsmålet bliver hvorvidt denne antidemokratiske ånd har tag i den brede befolkning, og ikke mindst hvor udbredt den er i den Vestlige verden? Dette forhold vil antagelig afgøre hvorvidt vi står overfor et systemskifte af totalitær 'fascistisk' art, eller om en genfødsel af demokratiet vil blive alternativet. Enhver form for regeringssystem vil udgøre en grad af undertrykkelse, alligevel må vi håbe at det demokratisk alternativ sejre. I modsat fald kan vi se frem til et dystopisk mareridtsscenarie af uoverskuelige proportioner."
 

No comments: