Tuesday 7 December 2021

:::

 

Under færgeoverfarten indså han, at hver bølge forårsagede en modbølge, og at bølge og modbølge hænger lige så sikkert sammen som ekko og ekkoets forudgående råb. Færgen var i sig selv ikke noget svar, men udgjorde et rum, hvor i det blev tydeligt, at for hvad der end skete, var han sin egen første årsag. Så længe han var på vej, var han ikke på vej noget bestemt sted; færgen kunne lige så godt være et akvarium, hvor i man havde indplantet et lille stykke af uendeligheden; hvor store bølgerne end rejste sig op over rælingen, svømmede han roligt videre i den strøm af vedvarende og hele tiden på ny dannet skæbne, som overfarten bragte ham uden omsvøb og uden nogen som helst anden forsinkelse, end den hans forstand kunne yde. 

No comments: