Saturday 11 December 2021

Angående resolution 2361/2021:

EU-Domstolen tog endelig stilling til forbuddet mod obligatoriske vaccinationer den 27. januar 2021.

Enhver tvangsvaccination er som standard ulovlig. Europarådet (ikke at forveksle med EU), som alle europæiske stater undtagen Hviderusland, Kosovo og Vatikanet tilhører, som er gudfar for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, besluttede den 27. januar 2021 i sin resolution 2361 /2021 blandt andet, at ingen må vaccineres mod deres vilje under pres.
De 47 medlemslande bedes inden vaccination meddele, at vaccination ikke er obligatorisk, og at ikke-vaccinerede personer ikke bør diskrimineres.
Det er også udtrykkeligt forbudt at diskriminere mod eksisterende sundhedsrisici, eller hvis en "person" ikke ønsker at blive vaccineret. Vaccineproducenter er forpligtet til at offentliggøre alle oplysninger om sikkerheden ved vacciner.
Med denne resolution har Europas største menneskerettighedsorganisation nu sat standarder og forpligtelser og udviklet folkeretlige retningslinjer, som skal anvendes af alle 47 medlemslande, inklusive EU som organisation.
Forskelsbehandling, for eksempel på arbejdspladsen eller rejseforbud for "uvaccinerede personer", er derfor lovligt udelukket.
Ikke en eneste politiker har talt om det siden 27. januar, og det er der god grund til. De vil gerne have, at folk glemmer, at det ikke er obligatorisk, og at de "frivilligt" bliver vaccineret.
At handle mod resolution 2361/2021 er helt klart en forbrydelse mod menneskeheden, og der vil imod enhver individuel politiker, embedsmand, læge og alle andre stedfortrædende agenter, der forsøger at gennemtvinge en "tvangsvaccination" mod en persons frie vilje ("beskyttet person"). , blive indledt en international straffesag. En vigtig bemærkning er, at forbrydelser mod menneskeheden ikke falder ind under forældelsesfristen.EU-Domstolen tog endelig stilling til forbuddet mod obligatoriske vaccinationer den 27. januar 2021.
Enhver tvangsvaccination er som standard ulovlig. Europarådet (ikke at forveksle med EU), som alle europæiske stater undtagen Hviderusland, Kosovo og Vatikanet tilhører, som er gudfar for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, besluttede den 27. januar 2021 i sin resolution 2361 /2021 blandt andet, at ingen må vaccineres mod deres vilje under pres.
De 47 medlemslande bedes inden vaccination meddele, at vaccination ikke er obligatorisk, og at ikke-vaccinerede personer ikke bør diskrimineres.
Det er også udtrykkeligt forbudt at diskriminere mod eksisterende sundhedsrisici, eller hvis en "person" ikke ønsker at blive vaccineret. Vaccineproducenter er forpligtet til at offentliggøre alle oplysninger om sikkerheden ved vacciner.
Med denne resolution har Europas største menneskerettighedsorganisation nu sat standarder og forpligtelser og udviklet folkeretlige retningslinjer, som skal anvendes af alle 47 medlemslande, inklusive EU som organisation.
Forskelsbehandling, for eksempel på arbejdspladsen eller rejseforbud for "uvaccinerede personer", er derfor lovligt udelukket.
Ikke en eneste politiker har talt om det siden 27. januar, og det er der god grund til. De vil gerne have, at folk glemmer, at det ikke er obligatorisk, og at de "frivilligt" bliver vaccineret.
At handle mod resolution 2361/2021 er helt klart en forbrydelse mod menneskeheden, og der vil imod enhver individuel politiker, embedsmand, læge og alle andre stedfortrædende agenter, der forsøger at gennemtvinge en "tvangsvaccination" mod en persons frie vilje ("beskyttet person"). , blive indledt en international straffesag. En vigtig bemærkning er, at forbrydelser mod menneskeheden ikke falder ind under forældelsesfristen.

No comments: