Thursday 30 December 2021

:::

 


Jeg er det mos

som aldrig gror på en rullesten

jeg er evighedernes evigheder

min krop er en rullesten

som triller i mosset

jeg er det mos.
 


 

No comments: