Wednesday 8 December 2021

Alfa & OmegaDen nysfundne sydafrikanske corona-variant, som der, næsten inden den nåede at lande ud af Afrika, allerede er udgivet en stribe bøger om (hvordan det så har kunnet lade sig gøre - når man tager i betragtning hvor træg forlagsverdenen set fra en digtermarginals synspunkt - ellers kan være), meldes fra et væld af eksperter og fra de sydafrikanere, der har førstehåndsviden, at være ganske mild og harmløs; der er ingen brug for respiratorpanik eller nogen anden panik. Med sin angiveligt høje smitbarhed vil den øjensynlig hurtigt udkonkurrere sine ældre fætre og kusiner og derved bliver Omikron-the-Moronic-Endgame muligvis at betragte som redningsmolekylet for verdens befolkninger.

At den danske regering i tråd med andre regeringer rundt i verden stadig insisterer på at holde befokningen i et restriktionsgreb under dække af "høje smittetal" synes på den bagrund at være ganske irrationelt. Hvilket flere og flere hospitalslæger og sygeplejersker også har bevidnet: Corona er pt ikke en belastning for sygehusene. Men de belastede sygehuse er det af den grund, at regeringen ikke under den verserende af WHO udråbte pandemi har øget kapaciteten, ikke har givet sygeplejerskerne mere favorable vilkår, hvilket ellers ville være en naturlig forudsætning for et sundhedsvæsens stærke bolværk.
 

 

No comments: