Saturday 4 November 2023

Anklager, man ikke dømmes fri for, hænger stadig i luften:Såfremt Folketinget skulle nå frem til en bærbar beslutning om at få nedsat en kommission til at granske omstændighederne angående de nu frafaldne sigtelser mod Claus Hjort Frederiksen, Lars Findsen og pet-agenten Jesper, så kunne en sådan kommission med fordel som supplerende studiemateriale sætte sig ind i sagsakterne i den ligeledes droppede sag mod den spionsigtede forfatter Arne Herløv Petersen. Sagerne har en del lighedspunkter. Det gælder indblandingen af fremmede landes efterretningsvæsener samt anklagen om at lække statshemmeligheder til eller om fremmede magter. Men på et punkt adskiller de to sagskomplekser sig fra hinanden. For hvor pet-agenten Jesper på forhånd har erkendt sin skyld i anklagen mod ham angående at have lækket fortrolige oplysninger til danske journalister, så har Arne Herløv Petersen hele vejen og til stadighed erklæret sin egen uskyld i de vidtløftige spionanklager mod ham. Ved at holde de to sagskomplekser op mod hinanden vil det være muligt for en kommission at nuancere bedømmelsen af det aktuelle sagskompleks, som de i så fald bliver sat til at forholde sig til. I sagen om Arne Herløv Petersen får jeg som læser af sagsakterne det indtryk, at sagen mod ham alene er sat i verden for at statuere et eksempel til afskrækkelse - og at det aldrig var en reel hensigt at føre sagen til doms, da en sådan proces kun ville have afdækket - dels hans uskyld, dels bevæggrundene til overhovedet at anklage ham og i sidste ende - efterretningsvæsenets og det politiske niveaus bagvedliggende intentioner og arbejdsmetode. Kunne noget lignende tænke sig at være tilfældet i det foreliggende sagskompleks?

Men omend anklagerne hænger uafviste i retsalsluften, så burde folkedomstolen ret enkelt kunne se, at Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen IKKE kan have udtalt noget komprimiterende eller strafbart angående kabelsamarbejdet med det amerikanske efterretningsvæsen, hvor igennem alle danskeres elektroniske og telefoniske samtaler potentielt aflyttet af det amerikanske efterretningsvæsen, for disse oplysninger VAR ALLERDE offentligt kendte før ovennævnte personer udtalte sig offentligt. De var gjort kendte gennem Edward Snowdens afsløringer og blev bragt til torvs af flere danske dagblade - herunder Dagbladet Information.

No comments: