Sunday 5 November 2023

Hovedskalshavet


Havet er graven

for helikopterkorsets hval

og i bølgerne åbner

hvalen sit gab

for at lade dig træde ud

i din lysende skikkelses

blikstille gang. 

 

No comments: