Wednesday 1 November 2023

:::På den anden side af springet kigger den gennemhullede piratkat sig over skulderen. Den har en alt for stor høvdingehovedfjerprydelse på.

Gabet står åbent med blottede zombietænder. Hver tand er filet til, så mellemrummene har maksimal udbredelse.

Smerten hænger isoleret som en elektrisk tupilak. Smertehalen er fletningefortættet. Stjerner og noder stråler fra den eksalterede dødedans. Piratkattens ører er i sig selv en hue til at opfange den elektriske knitren fra tupilakkens brøl. Sådan får huen fremdrift i et delfinglimt af fjer, der vender ryggen til ryggen der vender ryggen til ryggen. 

No comments: