Saturday 4 November 2023

:::At bære flaskecontaineren

som et nys gennem næsen.


At erindre en flammebirk

imens blishønen jogger

flere meter vandspejl

frem under sig.


At mærke lugten

af forrådnelse

snige sig op

mellem alle de brombær

jeg ikke fik spist.


  

No comments: