Saturday 25 November 2023

Dyner af skumring


Den tætte tåge begraver bakkerne

i malede rammer

bulmeurten trækker vores løse ender

op af salmedigterens kiste

gennem almenvældets søvn.


På vores nøgne rygge

sniger gudesønnen verdener beboet af verdener

vores læber læser stumt

alt der bøjer sig  ind mod nattens bløde bløde ler.


Og imens læberne langsomt bevæges

sænker en symfoni sine blommer

i den store taktmesters hånd

sneen fremsiger i søvne et tyndere tysh

påkalder på ny sine tyste søjler 

der krydser hvert sit dobbeltkøn.


Søsteren læser vores stilhed

søsteren kommer med sin lyre

gennem lysende haver

og åbner øens irgrønne dør

ud til julenattens vemodige sang. 

 

No comments: