Sunday 26 November 2023

Det enormt moderlige

 


Stille skaber du et hold måger

og tager temperaturen på vanlig vis

selv i tornysteret har du måger

som får dig til at strække ben.


Lunser lader sundhed lyse

før du lægger slægten til ro i sin æske

ører helt til bunden gennemlyste

ører ud af mørkets fyrretræs kiste.


Typer svæver gennem dig

med sårskorpers rygte

at du vil løfte de mølædte synkoper

festen bøjet over knæet

giver kaffekopper knoer til at ro.


Mågestellets stakåndede frelse tvinger

modersynden til at byde

de døde fisk at flyde

med skildpaddevinger


op i Goethes himmel.


 

No comments: