Monday 13 June 2022

Kønskromosomer i hæklekysen

 

Fødes man(d) med et ekstra X-kønskromosom, har man det, der kaldes Klinefelter syndrom.

Fødes man som pige med et ekstra X-kønskromosom, har man det, der kaldes Triple X syndrom.

Fødes man som pige med et X-kønskromosom for lidt, så har man det, der kaldes Turner Syndrom.

Jeg går så ud fra at alle øvrige forekommende kombinationer rubriceres som 'kromosomfejl' (?)

Der anslåes i Danmark at leve omkring 4000 mænd med Klinefelter Syndrom.

Der lever formodentligt knapt så mange piger/kvinder med Turner Syndrom. Der er ca. omkring 1000 diagnosticerede tilfælde.

Til gengæld formodes det, at der findes omkring 3000, der har Triple X Syndrom.

Både for Klinefelter og Triple X syndrom gælder det, at der er en hel del, der går rundt - uden at de har en diagnose eller et dertil hørende behandlingsforløb. 

No comments: