Sunday 12 June 2022

Foredrag ved Max Schmeling:

"- Covid-19 vacciner giver ift. influenza vacciner 219 gange flere bivirkninger, 48 gange flere alvorlige bivirkninger og 17 gange flere dødsfald.

- Siden maj 2021 har vi haft en statistisk signifikant overdødelighed.

- Der er et mønster i vaccine-batch-numres bivirkningsgrad.


Schmeling har konstateret, at et mindretal af vaccinebatchene producere op til 5021 gange flere bivirkninger end det forventede.
Max har opfordret myndigheder i DK til at stoppe injektionerne.
I foredraget vil Max gøre rede for sine opdagelser og sætte dem ind i et større perspektiv, herunder de samfundsmæssige konsekvenser."

No comments: