Friday 15 December 2023

SolstormLandet ligger med elektroder parate

menneskesakse klipper monsterbiblioteker

nærsyn halter rummet ind i angst

klaprefælder tvinger stumme nødråb

at være helikopterlemniskater

en sø har vokset dyret ud af pelsen

fantasien svinger bon aparte

løfter dig med brus af nat og vinger.
  

No comments: