Sunday 24 December 2023

Damen i søen

 


Hjemme i søen er hestene 

             sniffende manker over andemad

reolerne stifter bløde seddelruller 

             til afmærkning

laver nye tørvebegravelser

             hvor osmosen koncentrerer

fine kokagers drømme om hav

solens stråler ruller konkretiseringer

gennem nervernes baner

             for at udnytte hvert kys

her vipper kæntringen sit løb

over søens sønnefryd

mågerne og ternerne bor

i hver deres ventende ambulance

vi hører den snurrende gruflen

fra karpernes leg

jeg kigger nærmere på det løsrevne tip

                                      fra kumulusskyerne

den malmædende bølge

venter helt stille på, at vandet bliver klart. 

No comments: