Friday 15 December 2023

:::Vi skal sige det for verden

med svage armes stemmebånd

at vi nedkroget i aftenbundselbrænder

lader månen sluge vores modersmærker

vi skal sige det for verden

hvordan en evig svækket stund

gør os til vacuumets stumme vinger

glidende modpolsfremmede væk

at jeg må stamme 

jeg hiver efter vejret

under stilladsets vilkår af lemfældighed

andre verdener kan næppe sige det for os

før nøglerne har drejet hjulet mod hver sin stift

nødblus våger over havnens bølgeslag

lakridset skurrer regnvejrseksplosiner

fra vandfaldståens dybe grotte

og ingen kan få os til at sige mere

vi skal sige det for verden

at fejlen det er ingen fejl

at vi gik med bare fødder gennem altet

og vaskede ordene fri af nådens blege skæl. 


 

No comments: