Monday 18 December 2023

:::Tiden er sin egen patient

når den træder ind

gennem fremtidens dør.
  

No comments: