Wednesday 20 July 2022

Grundlovens § 8

 

"§ 8. Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidelig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven. Af forsikringsakten udstedes tvende ligelydende originaler, af hvilke den ene overgives folketinget for at opbevares i sammes arkiv, den anden nedlægges i rigsarkivet."Grundloven er ifølge samme lov eneste lov, kongemagten skal overholde. 

Grundloven er rangordnet så de vigtigste paragraffer er nævnt først.

Deraf følger at § 8 er overordnet § 13.

§ 13 : "
Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Dvs. at kongehuset ikke kan retsforfølges og som sådan er hævet over loven."


Kongen som pt er Dronningen kan altså ikke retsforfølges for at bryde de almene love. Men Kongen / Dronningen kan kun regere, sålænge at Grundloven overholdes.

Når Kongen / Dronningen ikke overholder Grundloven, kan Kongen / Dronningen derfor afsættes.

No comments: