Wednesday 20 July 2022

Dynamisering via vandets hvirvelspiraler

 

Ser vi ud i universet, kan vi betragte os selv som del af en stor spiralbevægelse. Den samme form for spiralbevægelse kan vi helt umiddelbart genkende i vandets bevægelse. I det biodynamiske jordbrug er denne spiralbevægelse den dynamiske del. Den gøres der anvendelse af under udrøringen af de biodynamiske præparater. I en time dynamiseres ved omrøring det i vandet tilsatte præparat. Der vælges levende vand. Fx fra en bæk. Der anvendes en stor rund balje, kar eller tønde og en omrører stok. Omrøringen foregår i en time. Først dynamiseres vandet i den ene retning og når en hvirvel er etableret og intensiveres – brydes den og der røres nu i den modsatte retning. Vandet dynamiseres derved, at der konstant pågår en retningsbestemt opbyggende fase der følges af en kaotisering, der opstår som følge af en af omrøreren valgt modsat retningsbestemmelse.


Under omrøringen kan det iagttages at vandet lettest kommer i en samlet retningsbestemt hvirvelbevægelse, når der røres fra omkredsen rundt. Fortsættes der med en bevægelse i omkredsen vil det bevirke at vandet, om karet er fyldt, kan have en tendens til at ville skvulpe over. Så det er naturligt at flytte bevægelsen fra omkreds til centrum. Derved fremstår mere klart spiralbevægelsens hvirvelhul i midten af vandspiralen. Lader man nu stokken hvile i dette hul, vil hvirvelen fortsætte sin en gang antagne bane og først efter lang tid falde til ro.


Begynder man at opbygge den retningsbestemte bevægelse fra midten af beholderen, vil det være knapt så let at opbygge en spiral. Det er mere krævende at sætte vandet i bevægelse inde fra centrum. Tilsvarende er det hvis man inde fra centeret i den i vandet opbyggede spiralform begynder en modsat opbyggende bevægelse. Da vil der opstå en meget større og længere varende kaotiseringstilstand, hvor vandet i et længere tidsrum ikke synes at vide, hvor det skal hen.


Det der synes mest effektivt at opbygge, nedbryde og igen opbygge i den modsatte bevægelsesretning – er derfor at starte bevægelsen fra periferien og bevæge sig ind mod centrum. Og når spiralformen er dannet, da igen at gå ud til periferien og bevæge stokken den modsatte vej for igen at glide mod centrum i den nu der af opståede nye spiralform. Og sådan meditativt vekslende gennem en time.


Det med denne omrøringsproces dynamiserede vand spredes med en hvidtekost ud over jord og planter. Der kan også anvendes en dyssesprøjte, men da er det nok en fordel først forinden at filtrere vandet for ikke at tilstoppe dysserne.

 

 

 

 

No comments: