Wednesday 27 July 2022

:::
Idet sindet svabres

forvandles skriftsider

til karklud

mellemrummet

mellem de arabiske tegn

viser sig

at være

stoffets

lysende

vibrerende

struktur.
  

No comments: