Sunday 10 July 2022

Jesus Kristus samt benævnelsen af Afgrundens Konge i Johannes' Åbenbaring:

 "Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast. Og han sendte bud ved sin engel og gav det til kende i billeder for sin tjener Johannes." [1,1]

"Johannes sender hilsen til de syv menigheder i provinsen Asien: nåde være med eder og fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, det troværdige vidne, den førstefødte af de døde og den, der hersker over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os af vore synder med sit blod." [1, 4-5]

"Se, i skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham, også deres, som har gennemstunget ham, og alle jordens stammer skal jamre ved hans komme. Ja, amen." [1, 7]

"Jeg, Johannes, jeres broder, som er fælles med jer om trængselen og kongedømmet og udholdenheden i Jesus, jeg var på den ø, som hedder Patmos, for Guds ord og Jesu vidnesbyrds skyld." [1, 9]

"Og skriv til menighedens engel i Tyatira: "Dette siger Guds søn, han, der har øjne som flammende ild, og hvis fødder ligner skinnende malm: Jeg kender dine gerninger og din kærlighed og troskab og tjeneste og udholdenhed, og jeg ved, at dine sidste gerninger er flere end de første"" [2, 18 -19]

" [...] og alle meninghederne skal kende, at jeg er den, som ransager nyrer og hjerter; og jeg vil give enhver af jer efter jeres gerninger." [2, 23]

"Og de havde hale og brod ligesom skorpioner, og i deres haler lå deres magt til at skade menneskene i fem måneder.

De har afgrundens engel til konge over sig; hans navn er på hebraisk Abaddon, [...] " [9, 10 - 11]

"Han, som vidner om dette, siger: "Ja, jeg kommer snart!" - Amen. Kom, Herre Jesus!

Herren Jesu nåde være med alle!" [22, 20 - 21].

 

 

 

 


No comments: