Friday 1 July 2022

Den juridiske betydning af Groft vildledende og klart ulovligt - vs - Uvidenhed:

Når man gør noget, der er groft vildledende og klart ulovligt, så er det ikke en årsag til frikendelse, at man ikke vidste, at det man gjorde, var groft vildlende og klart ulovligt. Man frikendes ikke af ikke at kende loven. Så snart en lov er offentliggjort i Lovtidende, så er den gældende fra det tidspunkt, at den er offentliggjort i netop det medie.

No comments: