Friday 22 July 2022

:::

 

 

Åh, hvis verden fortsat ruller som en hvæssesten mod leen

så der fra hvert tagkip lyder et halvkvalt 

                             gal af overskårne hjerner

togvogne der som tyre bliver trukket af sted i næseringen

et lys båret frem i svingslæder

den kære hval,

jeg nægter at kalde vittig

har indstævnet kommunaldirektøren som giftefoged

kun for senere at se

pyramiderne i en kop

blive til arabisk forår.

 

No comments: