Tuesday 12 September 2023

:::Regnen går på havet

hele vejen foran færgen

kølvandet blir blødt

kølvandet blir toner af mol

sådan er håndens

sådan er vandsøjlernes

sådan er caféernes fastnaglede måner

sådan er håndens

sådan er caféernes

sådan er linien perforeret

af kølvandet der sluger din afsked

og gerne deler regnen

med de ætsede billeder

af liv.
  

No comments: