Thursday 21 September 2023

Akka vasselAkkal vassel skakkelse

Akka: Baffel vassel baffelkel

Akkal vassel tassel baffekel

Akka: Lala.


Akka dans mammel

Akka dans asles

Akka vassel vassel

Akka tabs spat.


Akkal vassel manas puk

Akka maw vassel maw

Akkal vassel maw kak

Akkal vassel maks leks

Akka amakkamak.

  

No comments: