Sunday 4 February 2024

Frederik Den Sidste


Kabinetssekretæren, der skulle sikre, at magten ikke steg en siddende statsminister eller for den sags skyld regent til hovedet, er fratrådt og stillingen vil ikke blive genbesat. Altinget har skrevet om dette og i den optik mener man fra det holds side, at dette giver mere magt til den siddende statsminister Mette Frederiksen. Læs Altingets kronik her. Kommentare fra mere marginalt hold mener, at der ligger en endnu dybere årsag til afskaffelsen af kabinetssekræterens stilling. Flemming Blichers artikel om globalisternes mål og her under den som følge af dette mål nødvendige demontering af kongemagten kan du læse her. Læs endvidere i samme åndedrag om problematikken omkring kongens fremtidige underskrift på amerikanske soldaters ageren på dansk grund her og den hermed forbundne suverænitetsafgivelse.

No comments: