Sunday 11 February 2024

Digtet

 


Digtet er et rædselskabinet af lyskryds og hundebid

digtet bjæffer fra sin kulmine og vil ud

digtet har rabies og vil byttes til indlandsis

digtet har ingen adgang 

             til seksogtredsindstyvende breddegrad

og går med sørgebind gennem din poetik

digtet er på vej ud for at trække vejret

digtet har ingen skrupler med 

             at være et digt uden panderynker

digtet lystre når du kalder på det

og bliver helt stille liggende i græsset 

                      og holder stand

gerne på mos

ja, helst på mos

fortættet mellem sten eller i skoven

digtet er digterens idiosynkrasi

og digteren er pr definition

selveste idioten over dem alle

skvaldrende længe efter

digtet forsvandt ind i digtet.


 

1 comment:

Robert Henningsson said...

Metaforer skal holdes i kort snor, for ellers går de og pisser overalt.


Per Højholt.