Friday 23 February 2024

:::Sovende øjne fungerer som verdensakse

hugorme borer sig ind i nærmeste kompost

saftbirkens nødstedte yogi har evner

som jordens regnestok husker

din uro regner lænestole fra oven

dinosaurolien er det store vatterpas

sovende fingre som af sig selv

umyndiggøre skrækhistorierne

hidkalder buksernes nøglebundtsfyldte lommer

lidt ved de om de kys

der sad så abrupt

uvejret slipper femfingret alle remme løs

imens raklerne overvintrer nøgne.

  

No comments: