Friday 20 January 2023

Hvad har Store Bededag overhovedet at gøre med Store Bombedag.

 

Når en alternativ financeringsmodel for de påståede militære merudgifter IKKE giver anledning til - i det mindste som en overvejet mulighed - at annullere kravet om sløjfning af helligdag - så må den kontante insisteren på afskaffelsen af netop dén helligdag have andre bevæggrunde end den påståede.

Er kode-ordet HARMONISERING og målet DEN OVERNATIONALE STAT EU?No comments: