Sunday 16 August 2020

Logik for de kommende galejslaver - og eliten:

Hvis man har en tilsyneladende naturlig undskyldning for drastiske forringelser og indskrænkninger, en global trussel som tricker folks frygt for at dø, så er det meget nemmere at indføre drastiske ændringer, som ellers ville have ført til folkeopstand og måske lige frem revolution, hvorved den 1% af verdens populationen = eliten for bestandigt ville miste deres privilegier.

No comments: