Saturday 22 August 2020

Den Store Nulstilling

På World Economic Forums hjemmeside er den nuværende og planlagte strategi  lagt frem og baggrunden for den kan man finde analyser af fra den tyske økonomiske analytiker Ernst Wolff. Verden har siden 2008 været i dyb økonomisk krise. En krise man har sminket. Men nu er bankerne ved at have nået det punkt, hvor de vil begynde at æde sig selv op inde fra pga negativ rente. Endnu en økonomisk krisekatastrofe vil definitivt pege tilbage på verdens rigeste ene procent og dette ville medføre oprør, revolution og fratagelse af alle privelegier for netop denne ene procent. Derfor er der brug for en chokterapi, hvor en anden 'udefra kommende' instans kan tage æren for, at alt krakker. Det kaldes i World Economic Forums terminologi for THE GREAT RESET. Her er plandemier blot de første to mediebårne redskaber. Disse redskaber skal skabe den nødvendige frygt i verdens befolkninger, så de uden videre godtager alle forringelser - uden at turde iværksætte massive oprør. Vaccinen kommer her ind som det tredie redskab. For den påtænkte vaccine, en mRNA vaccine er ikke nogen vanlig vaccine, der tricker kroppen gennem adjuvanser (tilsatte kemikalier som kviksølv og aluminium), men er en vaccine, der går ind og ændrer definitivt på hver enkelt menneskes DNA struktur. Denne påvirkning er irreversibel og vil gøre mennesker kronisk syge. Kronisk syge mennesker er de, der kan tjenes store penge på, men det er også mennesker, der nemmere kan sættes ud af spillet. En populationskontrol synes afgørende for at verdens befolkninger ikke kræver at få del i den store rigdom, som automatiserede maskiner producerer. Der skal kun lige være nok, så det balancerer med det relativt lille antal mennesker, der skal til for at vedligeholde maskineriet. Der er flere dimensioner i det, som Ernst Wolff ikke kommer ind på, da han taler om det ud fra den økonomiske vinkel som er mest synlig for eliten. Men den vinkel er også rigelig.

No comments: