Saturday 15 August 2020

dagens mål af chokterapi
Kendetegnende for en krig er de mange modstridende informationer, der fyger rundt forud for og i kølvandet på krigshandlinger. Den tid vi lever i lige nu i det herrens år totusinde og tyve, er også kendetegnet ved en voldsom mængde modstridende informationer hele kloden rundt. Så massiv er informationsklasket, at man skulle tro, at vi står foran en forestående krig eller måske endda allerede befinder os midt inde i den. En bevidsthedskrig. På den ene side står den front, der til stadighed i sit virke indgiver menneskeheden frygt og med alle midler og tvangslove peger på løsninger, der vil bevirke grundlæggende ændringer af menneskenes arvemateriale. Ændringer der er irreversible. For denne flok og dets magthavere gælder modsathedens love: Adskillelse er fællesskab, Social er ascocial, Omfavnelse er had, Tvang er omsorg, Magt er ret.    På den anden front står de, der sætter menneskets åndsfrihed højest og som ikke finder sig tilpas i en dagligdag dikteret af den af magthaverne indgydte frygt og den deraf følgende tvang. For disse mennesker gælder ledesætningen: Vær din egen første autoritet, Et lille lys kan oplyse et stort mørke. Det er den front, jeg bekender mig til.

Et demokrati består kun så længe, der kan være en fri debat og det er da tankevækkende, at smittetallet stiger, men antallet af indlæggelser falder: Flere smittede - færre syge. Og stadig hvad taler vi om i forsvindende promiller? Der mangler perspektivering. Regeringen befaler at der skal anvendes mundbind eller visir i offentlig transport. Det er lige meget hvilke mundbind du anvender, trods det at alle pt anvendte masker højest har effekt på bakterielt niveau og ingen som helst effekt på virologisk niveau. På en enkelt bakterie kan der sidde tusindvis af vira og vira kan uden problemer vandre ud og ind af de mundbleer, der nu kommer i anvendelse. Det handler jo ikke om folkesundhed, men om en test af borgernes lydighedsevne. 

Endvidere bruger statsministeren selv i sin tale d.d. splittelsens strategi. Først taler hun med vendinger, der skal få os til at forstå, at vi befinder os i en krigslignende situation. Med vendinger som 'Supervåbenet' og 'Nålestiksoperationer' maler hun denne tilstand op, for umiddelbart derefter at gå over til udskamning af bestemte befolkningsgrupper i Danmark. Det finder jeg dybt kritisabelt og betænkeligt.


 Antal indlæggelser bør være det man pejler efter, sådan som strategien jo også var som udgangspunkt. For bliver 99,9 % af de smittede ikke alvorligt syge, så kan det ikke siges at være alarmerende i forhold til hvilke andre alvorlige sundhedsproblemer, vi har i vores samfund.

Vil vi kunne genvinde de tabte frihedsrettigheder. 


 The Great Reset er alverdens regeringers målsætning udstukket af World Economic Forum. Et af redskaberne er chokterapi, som den proklamerede pandemi er første og andet trin i. Chokterapien går ud på at indgyde et tilstrækkeligt antal mennesker så stor portion frygt, at de godvilligt godtager hastige ændringer. En såkaldt nulstilling af verdensøkonomien. Det er mål som ligger helt frit fremme i World Economic Forum.

Tja, det kan være et spørgsmål om relativ kort tid. Hvis ikke chokterapien virker ved anden bølge eller inden udgangen af 2020, så kan vi forvente at der tages skrappere lud i brug. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg, som det er gældende for denne dag, skulle finde mig totalt enig med synspunkter og fakta fremlæggelse fra partier som Ny Borgerlige og Liberal Alliance. Men der hvor sandheden bliver talt er det der det gælder, så er jeg efterhånden ligeglad med partifarven. Men det viser sig jo hver gang, at der ikke er noget bestandigt i politikernes standpunkter; vi skal ikke sætte vores lid til det politiske system. I vores sydlige broderland Tyskland går hundredetusinder af folk i demonstration for deres frihedsrettigheder. De ved inde under huden, hvad det betyder.


No comments: