Friday 21 August 2020

Vidne og valg


At være historiens stiltiende vidne har før været en KÆMPE stor medvirkende årsag til, at udviklingen gik fra skæv til lige lukt i helvede.
At tro på, at jeg har et valg og bare jeg tager det eller de rigtige valg, så kommer jeg frelst igennem, har før været den paralyserende faktor, der gjorde, at den enkelte blev blind for den enkle beslutning om, slet ikke at acceptere at skulle foretage et valg. Som nu valget mellem at kunne køre med offentlig transport med maske eller netop ikke at kunne køre med. Har du først accepteret, at du dér har to valg, så åbnes dermed muligheden for en lang række af andre kommende valg og den første accept gør, at muligheden for en gradvis øgning mod det stadigt mere absurde kan foretages.
No comments: