Tuesday 25 August 2020

Historiens spiralkredsløb


Under sidste besættelse, var der en masse nyttige idioter og et omfattende stikkersystem og udskamning ,  forfølgelse, udstødelse og Kappoer,  der minder om vor tids maskebærere, der for nogles vedkommende  råber og stigmatiserer folk, der af den ene eller anden grund ikke kan eller ikke vil bære mundble, som de som de rigtige statstro borgere selv gør. 

Der var et rystende mantra, der hed Endlösung, den endelige løsning. Under den nuværende besættelse er der også en endelig løsning, hvorom det hele sig drejer: Vaccinen. Det er vor tids gaskammer, som skal sørge for vores ''sikkerhed'', at vi kan komme den indbildte fjende til livs. Besættelsens spiralkredsløb passerer revy, vi får nu endnu en chance til at gøre op med denne forældede mentalitet, som vi som civilization og netop i kraft af civilizationen stadig bærer rundt på. Tanken om at nogle andre end jeg bærer skylden, det er den tanke, vi nu må gøre op med. Tanken om, at den personlige frihed er livsfarlig. Tanken om, at staten ejer min krop og frygten for at dø; det er det, vi skal gøre op med. Det er sidste chance for Fordrivelsen af det indre kapposvin.

No comments: