Saturday 2 February 2019

Pension til de tidligt nedslidte:
Tidligere pension til de nedslidte - er noget, som nu bliver foreslået af to folketingspartier - her på randen af et valg. Men der er allerede en ordning for de for tidligt nedslidte; ordningen hedder Senior førtidspension. Den er der ca. 300 om året, der bliver tilkendt. Ikke et overvældende antal; hvilket kunne tyde på, at ordningen er for svært tilgængelig, da det jo må formodes, at antallet af nedslidte ligger væsentligt højere.

Hvorfor sørger politkerne ikke bare for, at den allerede eksisterende ordning kommer til at fungere efter hensigten!

Fordelen ved at lave en ny ordning er, at den kan bruges som argument for og løftestang til at hæve den generelle pensionsalder, da ordningen jo ud fra sin egen logik skal financieres. Når ordningen så i praksis går hen og bliver lige så utilgængelig som den allerede eksisterende ordning, har folketingspolitikerne sikret flere midler til statskassen. Dermed kan de 


1) hæve deres egne lønninger, ministerpensioner samt pensioner til afkom 
2) mindske den tid der skal til for at få ministerpension, således at flest muligt af vennerne kan blive forgyldt.


Men hvorfor tage det som et gudsgivet axiom at fx 10 procent af befolkningen, når de opnår en bestemt alder, på forlos er beskikket til at blive nedslidte? Kunne det måske her være en bedre og mere givende idé at forebygge? Hvad om de seniorordninger, som visse firmaer har indført i ganske vist mindre skalaer  - med tildelte seniordage (valgfrie fridage som øges med stigende alder) - blev indført i hele samfundet. En slags gearskifte eller omstilling til den senere permanente pension. De fleste læger ville nok skrive under på, at det ville være mest helbredsbefordrende med en sådan omstillingsperiode.

No comments: