Sunday 17 February 2019

:::;:::
Charal feirafeitaum hifei taus 
feira taushivutauhid chauhi tau rachal
tauchalegrohitaus grachara-tschaticha
chatau neuf hitauhitaus bipifeirachalli
taulunzhi tauspimbu fei.


No comments: